Nyheter

KULLSTABERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


Nyrustade vägar!


Under hösten 2014 har föreningens 3 km  vägsystem åtgärdats med dikning, nya vägtrummor, rensning av befintliga vägtrummor, bortsprängning stenpartier, röjning av sly och allmän uppsnyggning. Vägmaterial har återvunnits vid dikningsarbeten och nytt slitlager finns på alla vägavsnitt.


Arbetet har utförts av NCC Roads samt Alfa Skogsservice.


Beslut om upprustning av vägar togs vid ett extrainkallat föreningsmöte 26/7 2014. Mötet var påkallat då vägarnas skick var mycket undermåligt efter flera kraftiga skyfall.


Ragunda kommun beslutade senare att samtidigt rusta vägavsnittet från slalombacken till toppstugan.